Selecteer een pagina

Mijn Werk

Het liefst combineer ik complexe inhoud en creatieve vormen zo dat het mensen raakt, iets leert en in beweging brengt. voor verschillende opdrachtgevers en in verschillende domeinen. hieronder een selectie van opdrachten en opdrachtgevers.

Communicatieadviseur, communicatiestrateeg & schrijver Regioplan Flevoland

Als communicatieadviseur en schrijver ondersteunde ik de Regio Flevoland bij het proces van Regiobeeld naar Regioplan voor het Integraal Zorgakkoord. Samen met de programmamanager en inhoudelijk procesbegeleider stelden we op basis van input van professionals, inwoners en bestuurders het Regioplan samen. 

We ontwikkelden onder andere een communicatiestrategie en visuele identiteit, analyseerden en structureerden de opbrengsten van verschillende werksessies, en zorgden voor een toegankelijk geschreven Regioplan. 

Op dit moment wordt in Flevoland gewerkt aan de vervolgstappen, waarbij ik ook meedenk over onder andere inhoud en communicatie.

Community Manager Fietscommunity Groningen

Als kopvrouw van de Fietscommunity Groningen organiseer ik bijeenkomsten en ben ik verantwoordelijk voor communicatie via onder andere onze website, nieuwsbrief en LinkedIn Pagina.

Makend onderzoeker Lectoraat Music in Context

Voor het onderzoeksproject Sound Soils van het Lectoraat Music in Context ga ik als makend onderzoeker al wandelend in gesprek met ten minste 10 Noord-Nederlanders over de betekenis van geluid en muziek in hun leven en omgeving. Deze interviews werken we uit tot een ‘Soundscape’, een kaleidoscopisch muzikaal landschap dat de rijkweidte en diversiteit van het muzikale landschap in Noord-Nederland omvat.

Schrijver Stand-van-Zaken-notitie Master Physician Assistant

Voor de hervisitatie van de Master Physician Assistant van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen heb ik het team geholpen bij het (her)schrijven van de stand-van-zaken-notitie. In dit document beschrijft het team van de opleiding hoe zij de afgelopen tijd aan de slag zijn gegaan met de ontwikkelpunten die naar voren kwamen tijdens de eerdere visitatie.

Ik heb geholpen om alle informatie te structureren, te selecteren en toegankelijk op te schrijven. 

In april 2024 heeft de opleiding Master Physician Assistant glansrijk de hervisitatie doorstaan. 

Ik houd erg van dit soort complexe schrijfopdrachten, waarbij het mijn doel is om uiteindelijk een toegankelijke tekst te schrijven, die zo goed mogelijk weergeeft welke ontwikkelstappen een team of organisatie heeft gezet. 

Podcastserie Vers van Buiten voor Menzis

Samen met mijn dierbare vriendin Kim van den Bergh mocht ik, mede mogelijk gemaakt door SamenGezond en Menzis, de podcastserie Vers van Buiten maken. Een serie van zes afleveringen waarin we op pad gaan met echte buitenmensen.

Samen ontwikkelden we het concept en interviewden we zes verschillende buitenmensen. We maakten de volgende afleveringen: 

Aflevering 1 | Op de fiets met Marly
Aflevering 2 | Buitenzwemmen met Kirsten
Aflevering 3 | Mountainbiken met Jeroen
Aflevering 4 | Buitenkoken met Rosette
Aflevering 5 | Natuur op Recept van Wandeldokter Frank
Aflevering 6 | Lange afstandswandeling met Mieke

Scenario, research en voice-over Podwalk 'Op stap met Aletta'

Voor de Aletta Jacobs School of Public Health schreef ik het scenario voor een podwalk over de Geschiedenis van Gezondheid in de Stad Groningen.

Een podwalk is een wandelroute en een podcast in één. In de podwalk ‘Op Stap met Aletta’ wandel je een route van ongeveer 4 kilometer door de stad Groningen. Je komt langs verborgen gasthuizen en andere mooie locaties en leert stap voor stap over gezondheid en ziekte in de tijd van Aletta Jacobs en nu.

Ik schreef het scenario, dacht mee bij de conceptontwikkeling en sprak als voice-over de podwalk in.

Conceptontwikkeling en programmering Hi!Noord Gezondheidsfestivals

Voor Hi!Noord bouwde ik op verschillende manieren mee aan de transitie van gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid. Als chef programma ontwikkelde ik samen met een fantastisch team het eerste en tweede Gezondheidsfestival. Het eerste festival vond plaats in november 2022 in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, het tweede festival vond plaats in september 2023 in en rondom het Gevangenismuseum in Veenhuizen. 

Projectleider Innovatorennetwerk Hi!Noord

Tijdens haar bevallingsverlof verving ik Ruth Sudtholter als projectleider van het innovatorennetwerk van Hi!Noord. Het HiNoord Innovatorennetwerk is een verzameling van gezondheidsinnovatoren die zich bezighouden met preventie en gezond ouder worden. Zij zijn op uiteenlopende manieren en vanuit verschillende domeinen betrokken bij een veelheid aan veelbelovende gezondheidsinnovaties.

Conceptontwikkeling en Presentatie Podcast HTRIC Innovation Booster

Voor HTRIC ontwikkelde en presenteerde ik de Podcastserie ‘Innovation Booster’.

HTRIC is the Health Technology Research and Innovation Cluster, born and brought to life in the Northern Netherlands. HTRIC brings together academic research, health technology and clinical practice. In order to tackle the challenges faced by today’s healthcare system and to speed up innovation through the interplay of knowledge, health technology and business development. In the Innovation Booster sessions, we bring together researchers, companies and medical professionals to talk about valuable themes and topics in health technology.

Strategisch advies beginfase Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Als strategisch adviseur heb ik in de beginfase meegedacht bij de koers van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Deze toekomstige werkplaats en thuishaven wordt een nieuwe plek om de Wadden mee te maken. Een plek waar we met onderzoekers, verzorgers, en mensen zoals jij en ik samen leren en bouwen aan een gezonde Waddenzee en gezonde wereld. Voor alle zee- en kustdieren, en ook voor onszelf. Met kennis, kunst, wetenschap en verhalen bouwen we een plek waar je je weer verbonden voelt met de natuur.

Communicatieadviseur en contentontwikkelaar

Voor de AOG School of Management werkte ik als communicatieadviseur en contentontwikkelaar mee aan de communicatiestrategie en content. Ook dacht ik mee met de business developer en kwaliteitsmanager voor de verbetering van bestaande programma’s en de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Verder ontwikkelden we de podcast ‘De Twist’.

Onderzoekscoördinator

Voor de herziening van het Beroeps- en Competentieprofiel van Ergotherapie Nederland ontwikkelde en coördineerde ik het vragenlijstonderzoek. Bovendien hielp ik de coördinator van het hele herzieningstraject, Lausanne Mies, bij de reflectiesessies die we organiseerden. Daarin reflecteerden we samen met betrokkenen op de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek en het narratieve onderzoek. Wat betekenen die resultaten voor het nieuwe Beroeps- en Competentieprofiel?

Promotieonderzoek Gezondheidscommunicatie Rijksuniversiteit Groningen

Tijdens mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen schreef en publiceerde ik meerdere wetenschappelijke artikelen, die zijn terug te vinden in mijn proefschrift. Daarnaast ontwikkelde ik als belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek papieren en digitale fotostrips over Praten met de dokter.

Conceptontwikkeling Spelshows Food Science voor Aletta Jacobs School of Public Health

Hoe betrek je een groot publiek bij onderzoek dat voor ons allemaal belangrijk is?  Dan breng je die wetenschap buiten de gebaande paden en dichterbij de mensen.

Voor Aletta Jacobs School of Public Health maakte ik daarom samen met o.a. Gabriela Matouskova twee fantastische spelshows over onderzoek naar eten, eentje voor kinderen en eentje voor volwassenen. De shows vonden plaats in Forum Groningen, en ik mocht de show voor kinderen ook presenteren. 

 

Disseminatie onderzoek Toekomstbestendige Jeugdzorg

Voor de Aletta Jacobs School of Public Health heb ik er voor gezorgd dat de resultaten van een onderzoek over economische evaluaties van jeugdzorg voor een breed publiek beschikbaar en toegankelijk zijn gemaakt. Ik schreef een white paper, organiseerde een symposium, ontwikkelden een online keuzetool en maakte samen met illustrator Anne Stalinksi een animatie met een stoomcursus economische evaluaties in de jeugdzorg.